Makna Lambang

Salib
Kekuatan Allah, Kasih Yesus kepada umat manusia dan ketaatan-Nya kepada Bapa
“Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Aku.” (Luk 9: 22).
“..tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah,” (1 Kor 1 : 18)


Mahkota Duri
Melalui sengsara-Nya, Yesus telah membebaskan kita dari kekuasaan dosa.
“Mereka mengenakan jubah ungu kepada-Nya, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala-Nya.” (Mrk 15 : 17)

Api

Roh kudus yang membimbing dan hadir di tengah-tengah kita.


Pena Berbulu
Pena kebijaksanaan Santo Bellarminus.


Bola Dunia
Kita diutus untuk mewartakan karya keselamatan Allah di dunia


Warna Kuning
Lambang keabadian


Warna Putih
Lambang kesucian


Warna Biru
Lambang bertumbuh, berkembang, dan berbuah